Hyresvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Fjällyckan och den gäst som träffar avtal med Fjällyckan.

Bokning och betalning

Anmälningsavgift på 25% av hyresbeloppet skall betalas inom 5 dagar efter godkänd bokningsförfrågan.

Hela hyresbeloppet skall vara Fjällyckan tillhanda senast 40 dagar innan tillträdesdagen, alternativt inom en dag vid bokning som sker mindre än 40 dagar innan tillträdet.

Bokning är bindande först efter att anmälningsavgift eller hela hyresbeloppet är Fjällyckan tillhanda.

En kopia på gästens ID-handling skall skickas till info@fjallyckan.se för ålderskontroll samt part vid eventuella försäkringsfrågor.

Betalning sker via banköverföring eller Swish.

Utebliven betalning betraktas som en avbokning.

Uthyrarens skyldigheter

En skriftlig bekräftelse skall skickas till gästen när bokningen är godkänd.

Uppgifter kring åtkomst till stugan skall vara gästen tillhanda minst en vecka innan tillträdet eller om bokningen sker närmare tillträdet än en vecka, så snart gästens bokning är betalad och verifierad.

Stugans läge och beskrivning skall stämma överens med informationen på fjallyckan.se

Fjällyckan skall så snart som möjligt informera om eventuella förändringar kring bokningen.

Information kring boendet skall finnas tillgänglig för gästen i boendet.

Gästens rättigheter

Om boendet inte motsvarar den beskrivning som gästen har tillhandahållits så har gästen rätt till skälig ersättning.

Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående till Fjällyckan för att kunna avhjälpa dem så snart som möjligt.

Gästens skyldigheter

Samtliga gäster i stugan skall vara över 25 år, eller barn i målsmans sällskap. ID-kontroll kan komma att göras vid ankomst eller under vistelsen. Om gästen under vistelsen inte uppfyller ålderskravet gäller regler för avbokning.

Gästen måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler och villkor som Fjällyckan har satt upp. Gästen ansvarar själv för eventuella skador på fastigheten och dess inventarier som uppkommit då någon i gästens sällskap har varit oaktsam.

Gästen ansvarar för att städning av boendet sker ordentligt och enligt de instruktioner som finns för boendet. Vid dåligt utförd slutstädning kommer gästen att debiteras för kostnaden av att ta in en städfirma.

Avbokning

Avbokning sker skriftligen till info@fjallyckan.se och skall bekräftas av Fjällyckan.

Vid avbokning mer än 40 dagar innan tillträde, återbetalas den inbetalade hyran minus en administrationskostnad om 10% av hyresbeloppet.

Vid avbokning 40 dagar eller mindre innan tillträde behåller Fjällyckan hela det inbetalade hyresbeloppet.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Både uthyrare och hyresgäst har rätt att träda ifrån hyresavtalet om boendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken hyresgäst eller uthyrare kunnat förutse eller påverka. Uthyrare är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad som betalats, med avdrag för den nytta hyresgästen haft av boendet.

Vad händer om uthyrare eller hyresgäst inte kommer överens?

Gästen vänder sig i första hand direkt till Fjällyckan med eventuella klagomål. Om parterna inte kommer överens i förhandling kan de vända sig till allmän domstol.

Övrigt

Rökning är ej tillåten i boendet. Överträdelse medför en saneringskostnad som debiteras gästen.

Husdjur är ej tillåtna i boendet. Överträdelse medför en saneringskostnad som debiteras gästen.

Vallning av skidor är ej tillåten inne i huset.

Boka direkt
Laddar...
Ojsan!
Du kör en webbläsare vi inte stöder helt. Vänligen uppgradera den för en bättre upplevelse.
Vår webbplats fungerar bäst med Google Chrome.
Så uppgraderar du webbläsaren